Homeopathie

Ontstaan:

De grondlegger is Christian Frederic Samuel Hahnemann, geboren in 1755 te Meissen. Hij behaalde in 1779 zijn diploma als arts maar gaf zijn praktijk op en werd wetenschappelijk vertaler, op die manier kon hij de werken van Hippocrates, Paracelsus, Cullen, … herlezen. Het is door Cullen’s werk dat Hahnemann het 1ste grondbeginsel tot leven roept “similia similibus curentur” oftewel, ‘het gelijkende geneest het gelijke’. Om vergiftiging te voorkomen ontstond het 2de grondbeginsel nl. potentiëren of verdunnen en ontdekt hij hoe hoger de verdunning is hoe doeltreffender. Steeds kijkt men naar de persoon voor zich om een aangepaste remedie en verdunning te kiezen.

Voor wie: 

 • Homeopathie kan door iedereen gebruikt worden. Ook door zwangere vrouwen, zuigelingen en kinderen.
 • Maar indien na max. 48u geen verbetering van de ziektesymptomen steeds de arts contacteren!

Welke aandoeningen:

 • Plots opkomende of steeds terugkerende klachten.
 • Toch moet men nog steeds beroep doen op de klassieke geneeskunde of heelkunde bij meningitis, leukemie, TBC, kanker enz.
 • Vaak combinatie van homeopathie met klassieke geneeskunde om de levenskwaliteit te verbeteren.

Interacties met andere geneesmiddelen:

 • Homeopathie mag gecombineerd worden met andere medicatie.
 • Sommige geneesmiddelen of stoffen kunnen de werking remmen

→ geen gelijktijdig gebruik van munt, kamille, kamfer, koffie, thee, alcohol en tabak.

→ munt is 2u voor of 2u na inname van een homeopatisch middel toegestaan.
Opgelet: neusdruppels, neuszalf, mondgel en tandpasta’s bevatten soms ook munt.

Hoe aanbevelen en gebruiken:

 • Dosage bij volwassenen en ouderen, kinderen, zuigelingen en zwangere vrouwen zijn identiek.
 • Regelmatige inname respecteren bv. bij klacht om het half uur een dosis en bij verbetering meer gespreid.
 • De granulen of globulen niet aanraken met de vingers

→ systeem tube is gemakkelijk qua gebruik nl. omkeren,  draaien en openen, de vrijgekomen korrels laten smelten onder de tong.

 • Voor zuigelingen en baby’s kan men de granulen oplossen in mineraalwater en dit gedurende de dag met kleine slokjes laten opdrinken, de oplossing kan gedurende 24u in de frigo bewaard worden.
 • Beschermen tegen licht, vocht, warmte en sterke geuren.

Waar aankopen:

Deze zijn verkrijgbaar bij uw apotheker na contact met hiervoor opgeleide artsen.

Terugbetaling ziekenfonds:

De meeste homeopatische geneesmiddelen worden terugbetaald, raadpleeg hierover uw mutualiteit.

Homeopatische huisapotheek (basis):

Apis: bij insectenbeten en zonnebrand

Arnica: bij kwetsuren

Belladonna: bij koorts

Cuprum Metallicum: bij krampen

Oscillococcinum: bij griep

Nux Vomica: bij reisziekte en maag- en darmklachten

(Bron tekst: “Het homeopatisch gebaar” Dr Libotte & Dr Minguet en “Homeopathie voor het gezin” Catherine Delplanque & Henri Fagard.)