Epilepsie

Wat?

 • Een hersenaandoening met aanvallen agv een soort kortsluiting in de hersenen
 • Komt voor in veel verschillende vormen
 • Komt voor bij ongeveer 1 à 2% van de bevolking
 • Meestal voor/rond het 20e levensjaar of na het 60e levensjaar

Niet-medicamenteus advies:

 • Zorgen voor regelmaat
 • Zorgen voor goede (nacht)rust
 • Gebruik alcohol beperken
 • Enorme impact op levenskwaliteit: stap voor stap leren omgaan met de problemen die zich kunnen voordoen
 • Persoonlijk uitlokkende factoren (overmatige stress, angst, tekort aan slaap, …) vermijden
 • Aanvragen roze identificatiekaart OF paarse informatiekaart via Epilepsie Liga (kan nuttig zijn indien aanvallen zich voordoen op de openbare weg)

Epilepsie-aanval benaderen?

1) Wat te doen bij grote epilepsie-aanval (=aanval met bewusteloosheid, schokken of wilde bewegingen)?

 • Blijf kalm, blijf erbij
 • Neem de tijd op
 • Bescherm het hoofd met iets zachts (vb jas, kussen)
 • Verwijder harde of scherpe voorwerpen (kwetsen verhinderen)
 • Maak strakke kleding los, neem bril af
 • Duurt aanval > 5 min, of volgt de ene aanval de andere op: bel arts of ambulance!

Wat niet te doen tijdens een grote aanval

 • Stop niets tussen de tanden!
 • Geef geen water tijdens aanval
 • Houd de lichaamsbewegingen niet tegen
 • Vervoer iemand niet tijdens aanval

Wat te doen na een grote aanval?

 • Wacht tot de persoon terug ontspannen is
 • Leg hem/haar in zijligging
 • Blijf erbij, stel de persoon gerust
 • Controleer of de persoon niet gewond is geraakt
 • Zorg dat de persoon goed thuis geraakt

2) Wat te doen bij een absence (=zeer korte tijd buiten bewustzijn – vaak niet te merken)?

 • Niets doen
 • Vaak absences, ondanks correcte medicatie-inname → melden aan arts!

3) Wat te doen bij een complexe partiële aanval (=bewustzijn in meer of mindere mate verstoord – raar gedrag (verward, automatische bewegingen zoals smakken, slikken, aan de kledij friemelen, doelloos rondwandelen)?

 • Een aanval kan niet gestopt worden
 • Leid persoon zo nodig rustig weg uit gevaarlijke situaties
 • Blijf erbij tot aanval voorbij is
 • Vertel nadien kalm wat er gebeurd is

Voor meer info: www.epilepsieliga.be

 

(Bron tekst: IPSA)