Enkele nuttige nummers

Medische nooddiensten

Europees noodnummer: 100 en 112

Antigifcentrum: 070/245 245

Politie: 101

Brandweer: 100

Brandwondencentrum: 02/268 6200

Rode Kruis: 105

Tropisch instituut: 03/247 6666

Hulp-luisteren-preventie

Childfocus: 116 000

Kinder- en jongerentelefoon: 102

Kind en gezin: 078/150100

Zelfmoordlijn(gratis, 24u/24, anoniem): 1813

AA: 03 239 14 15

Tabakstop: 0800/11100

Meldpunt geweld, misbruik en kindermishandeling: 1712

Thuisverpleging: 070/222 678

Card-stop: 070 344 344

Doc-stop: 00800 2123 2123